OFICIJALNI YOUTUBE KANAL subscribe please!!!

January 25, 2020

Nova dimenzija na scensko muzičko doživuvanje vo Skopje

Na 20. septemvri 2019 ќe se održi unikatna baroknata pretstava „Dido and Aeneas“ (Dido i Enej)

Skopje, (11.09.2019)

Septemvri e mesec kade kulturnite i muzički manifestacii sovršeno prilegaat na opštestvenata agenda za kulturen rast i razvoj. Poradi toa ZGURMK „Polifonija“ od Skopje organizira nekolku atraktivni muzičko scenski proekti čii kompozicii nikogaš do sega ne se izvedeni vo državata vo profesionalen sostav. Na 20. septemvri 2019 ќe se održi unikatna baroknata pretstava „Dido and Aeneas“ vo kamernata sala na Makedonskata Filharmonija vo Skopje.

„Dido and Aeneas“ e ednočasovna barokna opera bazirana vrz poezija na Rimskiot poet Virgilij. Muzikata e napišana od eden od najslavnite angliski kompozitori na site vreminja, Henry Purcell. Pretstavata koja se smeta kako monumentalno delo na Barokot raskažuva za ljubovta na Kartagenskata kralica Dido kon Trojanskiot heroj Enej i nejzinata ogorčenost koga poradi politički pričini toj ja napušta. Vo pretstavata e smestena i arijata Dido’s Lament koja e edna od najgrandioznite lirski melodii na barokot. Za ovaa kompozicija potrebna e barokna artikulacija i specifiki na izvedba koi ќe bidat pretstaveni i preneseni do našite solisti preku renomirani barokni umetnici od Kanada i Germanija kako i i makedonskite umetnici Vasil Garvanliev, Emilio Percan i Sanja Šuplevska.

G.A.P. Giovani Antonio Pijani (Germanija) e klasičen ansambl specijaliziran za barokni performansi i kako takov eden od najbaranite barokni ansambli vo Evropa. Ansamblot e predvoden od violinistot Emilio Percan, profesor na univerzitetot vo Grac, Avstrija. Vasil Garvanliev koj po svojata dve-deceniska svetska kariera (so profesionalni angažmani vo eminentni centri vo Čikago, Toronto, Milano i London) za prv pat nastapuva so operska uloga pred našata publika vo ulogata na Enej. Operskata diva Krista de Silva (Kanada) koja po solistički ulogi (Karmen, Kandid, Idamante, Konsepcija) na eminentni podiumi kako Opera du Montreal, Kalgari i Edmonton Opera za prv pat nastapuva pred Makedonskata publika vo uloga na Dido. Laura Džin Eligsen od Kanada koja vo ovoj moment e profesionalno angažirana vo grandioznata ŠtacOper Viena, Avstrija, ќe se pretstavi so ulogata na Belinda. Ansamblot IN MEDIAS RES na Polifonija e sostaven od domašni izvonredno talentirani solisti i pejači.

Proektot e poddržan od Ministerstvoto za Kultura, Gete-institut vo Skopje i Kanadskiot Muzički Centar vo Skopje.

Pretstavite koi gi podgotvuva „Polifonija“ za sezonata 2019 vo sorabotka so Kanadskiot Muzički Centar vo Skopje i renomirani muzički grupi i umetnici od Germanija i Avstrija imaat zaednički akcent koj e staven na sovremeni tehniki za soodvetno pretstavuvanje na muzikata i solistite. So toa publikata bi imala možnost odblisku da go doživee ovoj vid na umetnost koj e instrument na dolgogodišna Evropska tradicija i komunikacija.

IDEA LAB – DE DOO Skopje Bul. Jane Sandanski 71A/2-37 1000 Skopje www.idealab.mk

 Related posts