OFICIJALNI YOUTUBE KANAL subscribe please!!!

January 17, 2020

Mladite otkrivaat nov jazik na meѓusebno razbiranje – Tancot

Tanc bitka pomeѓu 50 mladi od studijata „Break a leg“, „Eat the beat“ i „Aqua dance club“ vo Aerodrom

Tancot otsekogaš bil značaen del od čovekovata kultura. Nekoi arheološki otkritija pokažuvaat deka toj postoel vo Indija pred 9.000 godini i Egipet pred 5.300 godini. Vo moderno vreme, koga živeeme dinamično i brzo, koga ishranata ne ni e sekogaš na najvisoko nivo i koga ne sme aktivni fizički, tancot e klučen, posebno kaj mladite.

Vlijanieto na tancot možeše da se vooči vo sabotata koga 50. mladi od studijata „Break a leg“, „Eat the beat“ i „Aqua dance club“ odlučija da održat tanc bitka vo Aerodrom, pred Kapitol mol. Tie pokažaa deka pokraj fizičkite i zdravstveni pridobivki tancuvanjeto im pomaga da otkrijat nov jazik na meѓusebno razbiranje. Tie se dvižea i natprevaruvaa meѓu sebe ispolneti so pozitivna energija i radost. Samata bitka prestavuvaše nov način na komunikacija kade preku ritam i muzika gi srušija stravovite na javen nastap, se zapoznaa so novi lica, sozdadoa prijatelstva i razgovaraa meѓu sebe.

„Tancot e eden od načinite kade na deteto mu se ovozmožuva da ja razvie svojata motorika, a vo isto vreme da go aktivira mozokot preku učenje na dviženja kade se razviva logikata, pamtenjeto preku dviženjata i imaginacijata i kreativnosta. Preku dviženjata i muzikata kaj decata se nadgraduva i emocionalnata inteligencija, posebno preku timskata igra. Taka se vtemeluva kognitivniot i psihičkiot razvoj koj im pomaga na mladite vo formiranje na nivnata sopstvena ličnost vo ponatamošniot rast i sozrevanje.“, veli Andrijana Petkovski od „Break a leg“.

„Natprevarite se mnogu važni za decata. Tancuvanjeto pred publika, soočuvanjeto so konkurencijata na podium i druženje so istata nadvor od podiumot se golema motivacija za napredok vo tancuvanjeto, a istovremeno decata se soočuvaat so čustvata kako e da se bide najdobar, kako e da se bide pobeden, pa i posleden i kako da se nosat so sekoja pobeda i poraz, predizvici koi se del od sekojdnevniot život.“, poračuva Simona Veselinovska Karadakovska od „Eat the beat“.

„Komunikacijata igra golema uloga kaj decata, isto kako i kaj vozrasnite. Taka se učime da gi razbereme luѓeto za rabotite što gi sakaat, što im trebaat, koi se

nivnite soništa. Našite mladi si dopišuvaat i komuniciraat preku ekran i zatoa toa što go vidovme na Tanc bitkata beše odlično. Taka gi kršat barierite, so tancot, i počnuvaat da razgovaraat edni so drugi na porazličen način, preku ritam i dviženja. Toa e celosno nov jazik za niv i mnogu mi e drago što so tolkav interes go pravat i što sekoj den sѐ poveќe i poveќe deca doaѓaat vo svetot na tancot.“, posoči Emilija Dostinova od „Aqua Dance club“.

Tancot ќe se razviva i ovaa godina se očekuva da kulminira na „Dance off“ meѓunarodniot tanc natprevar koj ќe se održuva na 15, 16 i 17 noemvri vo Skopje vo A1 Arena SC „Boris Trajkovski“.

IDEA LAB – DE DOO Skopje Bul. Jane Sandanski 71A/2-37 1000 Skopje www.idealab.mkRelated posts